Fanfare St. Elisabeth  

Landgraaf - Groenstraat    

Start

Geschiedenis

Nieuws

Serenade

Solistenconcours

Activiteiten

Jubileumboekjes

Pinksterfeesten

Tuinfeesten

Fotoalbum

Foto Geschiedenisboek

Bestuur

Beschermheer

Dirigent

Instructeur

Korps

Drumband

Jeugdfanfare

Dames Comité

Gedecoreerden

Links

Aanmelden

Contact

 

 

 

 

Welkom op onze Site

 

Mogen wij ons voorstellen

Wij zijn de Fanfare St.Elisabeth Landgraaf - Groenstraat, Onze vereniging bestaat uit een korps met ca. 40 leden, een drumband met ongeveer 18 leden, een bestuur, een damescomité en actief meewerkende sympathisanten. Het korps musiceert onder leiding van Hub Nickel. Terwijl de drumband musiceert onder leiding van Harold Vinclair. Verder is onze vereniging er in de afgelopen jaren in geslaagd om een groep mensen bij elkaar te brengen, de Vrienden van Fanfare St.Elisabeth.

Vanaf de oprichting in 1925 is de belangrijkste doelstelling van onze vereniging het beoefenen van de muziek  en het organiseren van muzikale en culturele manifestaties binnen onze Groenstraatse gemeenschap. Muziek maken  en het creëren van een gezellige sfeer zijn daarbij belangrijke pijlers.

Fanfare St.Elisabeth heeft gemeenschapshuis 't Ströatje als thuisbasis en hecht grote waarde aan een goede en vriendschappelijke band tussen de leden en een prettige sfeer binnen de vereniging.

Fanfare St.Elisabeth is een vereniging, die zonder meer open staat voor nieuwe leden. Personen die zich willen ontwikkelen op muzikaal gebied, dan wel op jonge of gevorderde leeftijd voornemens zijn een muziekinstrument zoals saxofoon, bas, bugel, trompet, hoorn, drums etc. te bespelen, zijn als lid zeer welkom. Een muziekinstrument wordt ter beschikking gesteld, terwijl de theoretische en praktische opleiding veelal intern plaats vindt.

Heeft U geen muzikale aspiraties maar wilt U anderszins de vereniging ondersteunen bijvoorbeeld bij het mede organiseren van activiteiten zoals de Pinksterfeesten of een bestuursfunctie dan ontvangt de Fanfare U met open armen. Wenst U liever een rustig lidmaatschap dan kan dit ook, door de maandelijkse contributie bent U ook een belangrijke steun voor de fanfare. Verder kunt U nog deelnemen aan de de zogenaamde club van " Vrienden van Fanfare St.Elisabeth", bestaande uit mensen die de Fanfare een warm hart toedragen en jaarlijks 50 euro aan de vereniging beschikbaar stellen.

Terug